Tại sao bạn chọn Kyungbang

 • Khẳng định khả năng của bạn
  Hãy đến với chúng tôi và bạn sẽ có cơ hội để chứng tỏ rằng bạn là ai. Từ công việc cần tính logic đến các công việc mang tính sáng tạo. Đó là KYUNGBANG VIỆT NAM.
  Hãy chứng minh với chúng tôi khả năng của bạn!
 • Khả năng phát triển
  Cuộc sống chúng ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Tuổi càng cao, bạn sẽ từng trãi càng nhiều. Và chúng tôi cũng như vậy. Hơn 100 năm kể từ ngày thành lập, chúng tôi đã tích lũy cho bản thân rất nhiều kinh nghiệm. Đó là cơ sở mà bạn có thể tin rằng làm việc cho chúng tôi làm cho bạn phát triển mỗi ngày.
 • Chúng tôi dự kiến sẽ là trung tâm của sản xuất sợi bông chải kỹ với quy mô lớn nhất Châu Á.
  Cùng với sự mở rộng về quy mô sản xuất, Kyungbang Việt Nam đã tạo được sản phẩm chất lượng cao và sản lượng dồi dào tại Châu Á và đương nhiên theo đó nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao; cho nên, Kyungbang Việt Nam sẽ là vùng đất hứa hẹn cho công việc của bạn.
 • Giá trị
  Để cho thế giới biết rằng chúng tôi ứng xử như thế nào, hãy xem các giá trị của chúng tôi:
  Đoàn kết với sự hài hòa!
  Nghiên cứu với sự sáng tạo!
  Trách nhiệm dịch chuyển!