Triết lý

NỀN TẢNG GIÚP CHÚNG TÔI ĐẾN VỚI THÀNH CÔNG

Đoàn kết & hài hòa

Đoàn kết phải kết hợp cùng với hài hòa và cân bằng. Khi có sự thống nhất giữa các thành viên, nó mang lại tình người trong Kyungbang. Tình người này hoạt động như một nguồn động lực to lớn để tối đa hóa hiệu quả công việc và là viên gạch đầu tiên trong việc xây dựng năng lực canh trạnh.

 

 

 

images (1) Nghiên cứu & sáng tạo

Học tập là quá trình tự giác nhận thức liên tục. Có nghĩa là cần có một thái độ cầu tiến cho tương lai, công ty và quốc gia của mình để cùng chung tay xây dựng thế giới mới.
Sáng tạo là nảy ra một ý tưởng ban đầu. Sau đó là học tập và trao dồi kinh nghiệm. Ngày nay, trên thế giới đang có những thay đổi nhanh chóng, do đó chúng ta cần phải thổi bay các ý tưởng cũ. Chỉ có sự sáng tạo là rào cản cho sự tiến bộ của chúng ta.”

 

 

 

Trách nhiệm thay đổi 

Bạn sẽ được đánh giá cao khi bạn kết hợp được với sự hài hòa và phấn đấu hết sức để học hỏi và sáng tạo.
Mỗi doanh nghiệp có mục tiêu riêng và nó ảnh hưởng đến thành bại của công tác quản lý doanh nghiệp.
Lợi ích mà công ty có được sau này chính là thành quả xứng đáng và đó chính là nền tảng để phục vụ cho xã hội và quốc gia.

 

 

 

Chúng tôi mang trong mình ba trách nhiệm

 

Những trách nhiệm này phải được thực hiện để đạt được lợi ích. Đây không phải là làm việc vì lợi ích cá nhân hoặc làm việc một cách máy móc vô điều kiện không suy nghĩ đến lợi ích chung. Là thành viên của Kyungbang, chúng ta phải một lòng vì lợi ích của công ty, từ đó chúng ta có thể thúc đẩy lợi ích quốc gia và chia sẻ đóng góp cho đất nước. Xác định được mục tiêu và vun trồng cho nó, thì chúng ta sẽ nếm được quả ngọt từ sức lao động của chính bàn tay ta.