Cam kết

“CHÚNG TÔI CAM KẾT – CHÚNG TÔI THỰC HIỆN”

Xuyên suốt tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, Kyungbang Việt Nam cam kết sẽ tuân thủ, thực hiện các chính sách và các quy định của Nhà nước. Chúng tôi chịu trách nhiệm cải thiện đời sống nhân viên, an toàn và sức khỏe cũng như bảo vệ môi trường xung quanh.

 

 

AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

Chúng tôi áp dụng các công nghệ tiên tiến và hiện đại trong quý trình sản xuất sợi với mục đích không chỉ để sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu mà còn bảo vệ sức khỏe và an toàn lao động cho nhân viên công ty. Với mục tiêu là không để bất cứ tai nạn lao động nào xảy ra trong công ty, tất cả các hoạt động sản xuất đều được chúng tôi kiểm soát chặt chẽ.

Safe-at-work

 

 

HSEpage

MÔI TRƯỜNG

Kyungbang Việt Nam luôn xem việc bảo vệ môi trường là mối quan tâm hàng đầu của mình. Chúng tôi kiểm soát các nguồn tài nguyên để sử dụng theo định mức cho phép và giữ cho môi trường xung quanh trong lành mát mẻ.